English Castle meşhur ders kitabı “Top Notch” ın tüm serisini sunuyor.  İngilizce iletişimi için 12-Seviyeli dinamik bir eğitim seti olan Top Notch insanların gerçektenkonuştuğu doğal dili kullanarak yeni bir standart getiriyor. Yaşamlarında karşılaşacakları sosyal, seyahat ve iş durumlarını başarılı bir şekilde yönlendirebilen, kendine güvenen, ve kültürel açıdan akıcı İngilizce konuşan bireyler geliştirir. Top Notch’un ana hedefi, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi anlamalarını ve kendilerini güvenle, doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmelerini şu şekillerde sağlamaktır:

 • İngiliz Diliyle çoklu etkileşim
 • Dilin pratik kullanımı için çok sayıda fırsatlar.
 • Kasıtlı ve yoğun tekrar kullanımlar.

En geniş öğrenci ve öğretmen destek materyalleri yelpazesi ile eğlenceli ve ilgi çekici bir eğitim için dünya çapında en iyi seçimdir.

Mevcut Seviyeler

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • İngilizceyi ilk kez öğrenmek isteyen ve tamamen yeni başlayanlar.
 • Öğrencilerin bu noktada, aşina oldukları günlük ifadeleri anlaması ve kullanması gerekiyor.
 • Öğrenciler kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve soruları cevaplayabilirler.

Kurs Tanımı:

Bu seviyede dersler eğlenceli ve ilginç, ayrıca, daha hızlı öğrenmenize yardımcı olmak için bildiğiniz şeyleri kullanmaya çalışıyoruz.

Bu kursta şunları öğreneceksiniz:

 • Kendinizi tanıtma ve insanlarla selamlaşma.
 • Şahsi bilgilerini paylaşma.
 • Bir şeyler isteme.
 • Meslekler, sporlar, yemekler, giyecekler ve eşyalar gibi konularda yeni kelimeler.
 • Kelimeleri anlaşılır biçimde telaffuz etme.
 • İzah isteme.
 • Alfabeyi, ve sesleri kullanmayı öğrenme.
 • Dinlemeyle İngilizceyi anlama
 • Başkalarıyla basit sohbetler yapma.
 • Günlük İngilizceyi farklı durumlarda kullanma.
 • Basit İngilizce cümleler kurma.
 • Yaygın İngilizce kelimelerin yazılışını öğrenme.

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Başlangıç seviyesinde olup temel İngilizce bilgisine sahip olanlar.
 • Cümleleri ve kendilerine en fazla lazım olan alanlardaki sık kullanılan ibareleri anlaması gereken öğrenciler.
 • Aşina oldukları rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin işlerle ilgili iletişim kurması gereken öğrenciler.

Kurs Tanımı:

Öğrenciler belirli düzeyde kelime bilgisi kazanır ve kolay cümleler kurabilirler. Birkaç örnek:

 • Birisiyle tanışma ve onu bir gruba tanıtma.
 • İnsanları tanımlama ve tarif etme.
 • Bir daveti kabul ya da reddetme.
 • Lokasyonları anlatma ve yön tarifi yapma.
 • İlişkiler hakkındaki haberleri bildirme.
 • Restoran tavsiyesi sorma ve menüden sipariş verme.
 • Bir problem karşısında duygu paylaşımı ifade etme veya bir şeylerden şikayet etme.
 • Sürekli yapılan aktivitelerden ve gelecek planlarından bahsetme.
 • Rutinlerini açıklama.
 • İyi ve kötü tatil tecrübelerini anlatma.
 • Giyecek alışverişi yapma, ölçü veya renk sorma.
 • Ulaşım problemini tarif etme.

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • İş, okul, boş zaman vb. konularda düzenli olarak karşılaşılan bildik konularda kullanmak için İngilizcenin ana noktalarını anlaması gereken öğrenciler.
 • Dilin konuşulduğu bir bölgeye seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel birçok durumla ilgilenmesi gereken öğrenciler.

Kurs Tanımı:

Bu seviyede, öğrenciler şunları öğrenir:

 • Birisiyle tanışma.
 • Hareketleri ve gelenekleri tartışma.
 • Geç kaldığı için özür dileme.
 • Film tavsiyesi yapma ve film türü tercihleri konusunda müzakere etme.
 • Mesaj alma ve bırakma.
 • Otel seçme ve kayıt yaptırma.
 • Bir araba kazası ve problem hakkında konuşma.
 • Güzelliğin anlamını tanımlama ve görünümü iyileştirme yollarını tartışma.
 • Yerel yemekleri anlatma ve yemeği reddetmek için bir mazeret gösterme.
 • Favori sanatçılarınızı tartışma.
 • İnternet kullanımını ve insanların hayatları üzerindeki etkilerini anlatma.
 • İyilik ve dürüstlük eylemlerini tartışma.
 • Hava alanları, otel ve restoranlarda pratik İngilizce kullanma.
 • Vurgu ve tonlamayı etkili bir şekilde kullanma.
 • Gerçekleri ifade etme, açıklamalar yapma, daha resmi etkileşimlerde yer alma.

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Tanıdık veya kişisel çıkarlar ile ilgili konular üzerine basit bağlı metin üretmesi gereken öğrenciler.
 • Deneyim ve olayları, hayalleri, umutları ve hırsları anlatması ve düşünceler ve planlar için kısaca gerekçe vermesi ve açıklama yapması gereken öğrenciler.

Kurs Tanımı:

Bu seviyede, aşağıdakiler öğrenilecek olan maddelerdir:

 • Yoğun bir program açıklama ve küçük bir konuşma yapma.
 • Kültürel duyarlılığını geliştirme ve kültürün zamanla nasıl değiştiğini tartışma.
 • Bir doktor ya da dişçi randevusu alıp tedavi türleri hakkında konuşma.
 • Bir hizmetin ne kadar süreceğini konuşma.
 • Hizmetin kalitesini değerlendirme.
 • Bir makale hakkında soru sorma ve kitabı belgeleme.
 • Okuma alışkanlıklarınızı ve çevrimiçi okumayı açıklama.
 • İfade ettiğiniz anlamın açık olması için sesinizi, vurguyu ve tonlamayı kullanma.
 • Radyo, televizyon, dersler veya biriyle konuşmada farklı bağlamlardaki spesifik bilgileri dinleme.
 • Uygun ortamlarda resmi ve resmi olmayan İngilizce kullanma.
 • Hedef ve plan değişikliğini açıklama.
 • Tatiller ile ilgili bilgi alış verişi yapma.
 • Teknolojiyi açıklama.
 • İcatların, keşiflerin etkisini tartışma.
 • Küresel ısınmaya bir çözümü tartışma.

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Uzmanlık alanlarındaki teknik tartışmalar dahil olmak üzere, hem somut hem de soyut konularda karmaşık metnin ana fikirlerini anlaması gereken öğrenciler.
 • Anadilini konuşan kişiler ile düzenli etkileşimi her iki taraf için de zorlanmadan oldukça mümkün kılan akıcılık ve kendiliğindenlik derecesiyle etkileşime girmesi gereken öğrenciler.
 • Çok çeşitli konularda açık ve ayrıntılı metin üretmesi ve çeşitli seçeneklere yönelik avantajları ve dezavantajları veren konulu bir konuda bir bakış açısı açıklaması gereken öğrenciler.

Kurs Tanımı:

Üst-orta düzeyde, öğrencilere acil hayatta kalma ihtiyaçlarının ötesinde nasıl iletişim kuracakları öğretilir. Göreceli kolaylıkla diyaloglara nasıl başlamak ve devam etmektir.

Bu seviyede, aşağıdakiler öğrenilecek olan maddelerdir:

 • Sohbet etme, anlayışlı şekilde karşılık verme, tavsiye ve öneride bulunma.
 • Beklenmeyen ve garip durumlarla yüz yüze ve sorunlarla telefonda baş etme.
 • Birini bir ürünü almaya ikna etme.
 • Anlamayı açıklığa kavuşturma ve onaylama stratejileri kullanma.
 • Haber kaynaklarının güvenilirliğini değerlendirme.
 • Metinlerdeki anlamın inşa edildiği farklı yolları anlama ve tanımlama.
 • İşinizin gerektirdiği nitelikleri ve deneyiminizi açıklama.
 • Ana noktaların ve spesifik detayların nasıl sunulduğunu ve ilişkilendirildiğini anlama.
 • Farklı amaçlar için farklı şekillerde özarama, tarama ve detaylı okuma tekniklerini kullanma.
 • Anlamı tahmin etmek, muhtemel anlamları denemek ve anlamak için okumak ve kontrol etmek üzere önceki deneyimsel bilgiler ile birlikte örtük ve açık gramer bilgilerini kullanma.
 • Bir dizi kelime, kelime yapısı bilgisinin kullanılması, ilgili sözcükler, kelime kökleri ve aktarımların bir artan kavrayışını geliştirme.
 • Farklı amaçlar için biçimi ve uygun yapıyı seçme.

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Daha kapsamlı zorlu İngilizceyi, daha uzun cümleleri anlaması ve örtük anlamı bilmesi gereken öğrenciler.
 • Çok aşikar bir ifade arayışına girmeden fikirleri akıcı ve spontane ifade etmesi gereken öğrenciler.
 • Sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için İngilizceyi esnek ve etkili bir şekilde kullanması gereken öğrenciler.

 Kurs Tanımı:

Bu kurs İngilizce ile rahat olan öğrencilere yöneliktir. İngilizceyi daha etkili bir şekilde kullanabilmeniz için eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Öğreneceğiniz konulardan bazıları:

 • Küreselleşme, mizah, davranış ve yaşam tarzı, sağlık, eğitim, cinsiyet ve yaş farklılıkları, ilişkiler ve başarı gibi güncel konuları enine boyuna tartışma.
 • Hayattaki hayallerinizi ve hedeflerinizi paylaşma dahil olmak üzere yaşamdaki seçimlerinizi ve planlarınızı açıklama.
 • İşinizin gerektirdiği nitelikleri ve deneyiminizi açıklama.
 • Karar verme, talimat verme, bir bakış açışını tartışma ve karara varma.
 • Sunumlar yapma ve ilginç bir hikaye anlatma.
 • Tehlikeli veya zorlu bir deneyimi açıklama.
 • Hayal kırıklığı, empati ve teşvik etmeyi ifade etme.
 • Sınavlar ve testler için okuma görevlerini yerine getirmek üzere farklı stratejiler kullanma.
 • Bir rapor üretme, bir gazete makalesi ve etkili resmi ve daha az resmi e-posta yazma.
 • Günlük yaşam durumları için birlikte kullanımları, öbek eylemleri, deyimleri ve ifadeleri kullanma.
 • Hayatı değiştiren bir olayı anlatma.
 • Güçlü ve zayıf yönlerinizi karşılaştırma.
 • Gelecek teknolojilerinin uygulanabilirliğini tartışma.
 • Uluslararası iletişimde İngilizcenin rolünü tartışma.