İleri Seviye

Bu seviyede dil becerileriniz neredeyse ana dil seviyesine kadar gelişir, karmaşık konuları kolaylıkla ve hassasiyetle ele almanıza yardımcı olunur. Ancak bu seviyedeki öğrencilere gerçekten ilerleme kaydettiklerini ve geliştiklerini hissettirmek zor olabilir. Öğrencileri, ihtiyaçlarına uygun ve hedef odaklı materyallerle zorlamak önemlidir. Gerçek dünyadan, beceri seviyelerine uygun materyaller görmek ve duymak isterler, ancak aynı zamanda yeni zorlukların üstesinden gelmek için bildiklerini kullanmalarına ve başarabilecekleri şeylerle ilgili gerçekçi ve olumlu beklentiler oluşturmalarına yardımcı olacak desteğe de ihtiyaçları vardır.


Bu seviyede öğrenecekleriniz:

Konuşma İngilizcenizi çeşitli durumlara ve kalıplara uyarlamak için

 • Bir fikre kısmen katılma ve kibarca katılmama
 • İş hakkında konuşmak
 • Fikirleri hassasiyetle ifade etmek
 • Yaratıcı bir metne yanıt vermek
 • Bir deneyimin detayları hakkında konuşmak
 • Anketteki bilgileri tartışmak ve yorumlamak
 • İyi yapılandırılmış bir sunum yapmak ve hakkında soru cevaplamak
 • Davranışları ve sorunları tartışmak, farklı bakış açılarına duyarlılık göstermek
 • İkna edici bir dil kullanmak
 • Bir sorunu çözmek için karmaşık bilgi alışverişi
 • Tartışmaya açık konuları diplomatik olarak tartışmak
 • Bir konuşmacıya tepki vermek ve kendi fikirlerinizi sunmak
 • Konuşmada söylem belirleyicileri tanıma ve kullanma konusunda pratik
 • Doğruluğu artırmanın yanı sıra akıcılığı geliştirme
 • Bir konuşmaya katılmaya yönelik teknikler ve stratejiler

Anlama becerinizi geliştirmek için

 • Daha uzun dinlemelere ve çok çeşitli aksanlara maruz kalma
 • Günlük konuşma dilinde çok çeşitli özgün metin türlerine maruz kalma
 • Başarılabilir görevler ancak artan zorluk seviyesi aracılığılı ile:
 • Tutumun ve ima edilen anlamın belirlenmesi
 • Bir metindeki ana fikirleri aktarma
 • Notları okumak ve bunları sözlü bir açıklamaya dönüştürmek
 • Olumlu ve olumsuz etkiler arasında ayrım yapmak
 • Bir dersi veya konuşmayı anlamak
 • Zıt bakış açılarını, anlaşmayı/anlaşmazlığı/kısmi anlaşmayı anlamak