TOEFL ve IELTS her biri farklı derecelerde kabul gören farklı içeriklere sahip uluslararası test sistemleridir. İngilizce eğitim veren ülkelerde akademik veya genel anlamda kabul için gerekli olan uluslararası test sistemleridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen TOEFL, İnternet testi (iBT) ve kâğıt testi (PBT) olarak uygulanmaktadır. Duruma göre PBT, iBT ‘nin uygun olmadığı yerlerde uygulanır. Yılda 50’den fazla test yapılmaktadır. Bu testlerde; reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirme yapılır. 0-120 arası bir puanlama sistemi bulunmaktadır. 3 saat 20 dk. ve 4 saat 10 dk. arasında değişen sürelerle uygulanır.

IELTS, İngiltere tarafından oluşturulmuş uluslararası test sistemidir. Akademik ve genel olmak üzere İki farklı şekilde uygulanır. Akademik IELTS çoğu üniversite için İngilizce yeterliliğini karşılayabilir düzeydedir. Genel İngilizce sınavı şeklinde ve istihdam amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yılda 48 defa test uygulaması yapılmaktadır. Aynı TOEFL gibi reading, listening, writing ve speaking kategorilerinde değerlendirme yapılmaktadır. 1-9 arasında bir puanlama sistemine, 2 saat 55 dakika test süresine sahiptir.

Şimdi bu iki uluslararası test sisteminin bölümleri üzerinden farklarını ayrıntılı bir şekilde karşılaştırma yapalım.

Reading

TOEFL: Değişen uzunluklarda 3 veya 4 okuma pasajı içerir. Sorular çoktan seçmelidir (bazı sorular daha fazla cevap seçeneğine sahip olabilir.)

IELTS: Üç bölümden oluşur. Daha fazla soru türüne sahiptir (çoktan seçmeli, kısa cevap, etiketleme diyagramları ve eşleştirmeli)

Listening

TOEFL: 4-6 akademik dersten (her biri 6 soru) ve 2-3 konuşmadan (her biri 5 soru) oluşmaktadır. Soru türleri; bir veya daha fazla doğru cevabı, olay sırlaması ve nesne eşlemesi içeren çoklu seçimlerden oluşur.

IELTS: Her biri 10 sorudan oluşan 4 bölüm içermektedir. İlk 2 bölüm sosyal durumlara dayanırken diğer 2 bölüm akademik ve profesyonel yaşamdan kesitleri içerir. Konuşma egzersizleri tek bir konuşmacı ve konuşma içeren bir içeriğe sahiptir. Teste girenler cevapları kronolojik olarak yazar ve daha sonra cevap sayfasına aktarırlar (bu bölümün son 10 dakikası ikinci amaç içindir). Akademik ve genel sınavın listening bölümü aynı içeriğe sahiptir.

Speaking

TOEFL: Sınava giren kişiler bu bölümde iki görev tamamlamalıdır. Bu görevler Bağımsız ve bütünleşik olarak adlandırılmaktadır. Bağımsız; sınav katılımcılarının kendi görüşlerini sözlü olarak ifade etmelerini, bütünleşikte ise reading, listening ve speaking yönünden sentezlemeleri istenir. Konuşulanlar ses kaydı altına alınır.

IELTS: Sınavı düzenleyen ile katılımcı arasındaki konuşmayı içerir (IELTS sınavı ile aynı gün olmak zorunluluğu yoktur). Düzenleyici katılımcıların, ilgi alanları ve genel konular hakkında sorular sorar. Daha sonra katılımcı verilen bir konu hakkında düzenleyici ile bir konuşma gerçekleştirir.

Writing

TOEFL: Katılımcıların, bağımsız ve bütünleşik yazma konularında yeterlilik göstermelerini gerektiren iki kompozisyon içerir. Bağımsız yazma, katılımcıların kendi fikirlerini ifade etmelerini ve desteklemelerini istemektedir. Bütünleşik yazma da ise, belirli bir okuma pasajının yazılı analizi istenmektedir.

IELTS: Akademik writing değerlendirmesinde iki başlık bulunmaktadır. Birincisinde katılımcılar veilen bir grafiği açıklayan bir makale yazmalıdırlar. İkincisinde ise bir soruna çözüm önermek, kanıtları karşılaştırmak ya da fikirleri değerlendirmek gibi ortak akademik yazma başlıklarını içermektedir.