Seviye 5

Bu düzeyde çocuklar kendilerini hem sözlü hem de yazılı olarak daha karmaşık yollarla ifade edebileceklerdir. Kültürel farkındalık ve farklı dil bağlamlarının kullanım yeteneğinin geliştirilmesi de önemli bir odak noktası haline gelir.

Bu aşamada öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme yoluyla kişilerarası becerilerini geliştirmeleri, yenilikçiliği artırmaları ve çeşitli konuşmalara katılarak ve ikna ederek sözlü iletişim becerilerini geliştirmeleri gerekir.


Bu seviyede öğrenecekleriniz:

  • Geçmiş deneyimleri ifade etmek.
  • Gelecek planlarını açıklamak.
  • Duygu ve düşünceleri şiirlerle ifade etmek.
  • Not formuna bilgi yazmak.
  • Haritaların bölümlerini tanımlamak.
  • İkna edici cümleler yazmak ve oranları ifade etmek.
  • Doğal hayat hakkında konuşmak.
  • Günlük rutinin özelliklerini tanımlamak ve günlük oluşturmak.
  • İç ve dış mekan işlerini ifade etmek ve uluslararası faaliyetler hakkında konuşmak.
  • Deneyimler hakkında konuşmak.