TKT Testi (Teaching Knowledge Test)

The Teaching Knowledge Test (TKT), diğer dillerden bireylere İngilizce öğretmede başarılı olmanız için gereken becerileri test eden bir testtir. İlkokul, orta okulda veya yetişkinlere öğretmenlik yapan öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu temel öğretmenlik bilgisine odaklanarak öğretmenlerin kendine güvenlerini artırmayı ve iş olanaklarını geliştirmeyi amaçlar.

TKT kim içindir?

TKT, öğretmenlere, İngilizce öğretiminde ihtiyaç duyulan temel eğitim alanlarında güçlü bir temel kazandırır. Arka planları ve öğretim deneyimleri ne olursa olsun, tüm öğretmenler için idealdir ve İngilizce öğretmek isteyen ancak henüz bir öğretmen statüsüne  sahip olmayan kişiler için de uygundur. Resmi giriş şartları yoktur.

TKT neleri içerir?

TKT’nin üç ana modülü vardır. Bunlar, bir sınav oturumunda veya herhangi bir sırayla, üç oturumda ayrı ayrı gerçekleştirilebilir. Her modül 80 dakika süren 80 objektif sorudan oluşur.

Modül 1

Dil öğrenimi ve öğretimi için dil ve arka plan

Dil ve dil becerilerini tanımlamak.

Dil öğrenme ve Dil öğretimi arka planı.

Modül 2

Dil öğretiminde ders planlaması ve kaynak kullanımı

Bir dersi veya ders dizisini planlamak ve hazırlamak.

Kaynak ve materyal seçimi ve kullanımı.

Modül 3

Öğretme ve öğrenme sürecini yönetmek

Sınıfta öğretmenlerin ve öğrencilerin dilleri.

Sınıf yönetimi