Başlangıç Seviyesi

Masallar, Hikayeler, Kitaplar

 • Kelime Öğrenmek İçin Rehber
 • Okuma Parçanızdan Yeni Kelimeler Öğrenme
 • 100 Kelime
 • Bağlamdan Anlamı Tahmin Etmek
 • Kelime Parçaları
 • Kelimeler Bir Arada Nasıl Kullanılır
 • Harfler, Kelimeler ve İfadeleri Tanıma
 • Tarama
 • Çıkarımlar Yapma
 • Konuya Odaklanma
 • Paragrafları Anlama
 • İngilizce Düşünme

Alt-Orta Seviye

 • Okuma Parçanızdaki Yeni Kelimeler
 • Kurgu ve Kurgu Olmayan
 • Kitaplar
 • Kelime Öğrenmek İçin Rehber
 • Okuma Parçanızdan Yeni Kelimeler Öğrenme
 • Bağlamdan Anlamı Tahmin Etmek
 • Kelime Parçaları
 • Kelimeler Bir Arada Nasıl Kullanılır
 • Kelimeler Cümlede Nasıl İşlev Görür
 • Önizleme
 • Tarama
 • Çıkarımlar Yapma
 • Konuya Odaklanma
 • Paragrafları Anlama
 • Örüntüleri Belirleme
 • İngilizce Düşünme
 • The White Woman of the Genesee
 • İki Popüler Yazar
 • Popüler Sağlık ve Psikoloji

Orta Seviye

 • Okuma Parçanızdaki Yeni Kelimeler
 • Kurgu ve Kurgu Olmayan
 • Kitaplar
 • Sözlükten İyi Faydalanma
 • Okuma Parçanızdan Yeni Kelimeler Öğrenme
 • Bağlamdan Anlamı Tahmin Etmek
 • Kelime Parçaları
 • Eşdizimlilikler
 • Yapı ve Gönderme
 • Tarama ve Önizleme
 • Çıkarımlar Yapma
 • Paragrafları Anlama
 • Örüntüleri Belirleme
 • Daha Uzun Pasajları Okuma
 • Hızlıca Bakma
 • Harry Houdini: The Life of an Escape Artist
 • Making a Living
 • Better Lives in a Better World

İleri Seviye

 • Kapsamlı Okuma Parçalarındaki Yeni Kelimeler
 • Kurgu ve Kurgu Olmayan
 • Geniş Kapsamlı Okuma İçin Kitaplar
 • Okuma Parçanızdan Yeni Kelimeler Öğrenme
 • Anlamı Bağlamdan Çıkarma
 • Kelime Parçaları
 • İfadeler
 • Tarama ve Önizleme
 • Çıkarımlar Yapıp Tahminlerde Bulunma
 • Paragraflar: Yapı ve Gönderme
 • Örüntüleri Belirleme
 • Yazı Türleri
 • Çalışma için Okuma Parçası
 • Hızlıca Bakma
 • Eleştirel Okuma
 • Okuma Akıcılığına Giriş
 • Bir Fark Yaratmış İnsanlar
 • Modern Teknolojinin Tesiri
 • Sorunlar ve Fikirler.