English Castle, iş yerindeki iletişimini güçlendirmek isteyen çalışanlara iletişim yetenekleri kursları sunmaktadır. Bu kurslar kariyer fırsatlarını geliştirir, daha çok iş etkileşimine izin verir ve kişinin profesyonel çevresini genişletir.

Telefonda konuşma, İngilizcede iş telefon görüşmeleriyle etkili bir şekilde başa çıkmanız için gereken becerileri ve dili geliştirmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ve telefon aramaları alma ve yapmada işe karışan yetenek ve konular hakkında bilincinizi artırmayı ve bu yetenekleri geliştirmek için farklı stratejiler sunmayı.

E-postayla yazışma etkili iş e-posta yazmak için gerekli dil ve becerileri geliştirmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu bölüm e-posta yazma sürecinin her bir aşamasında işe karışan yetenek ve konular hakkında bilincinizi artırmayı ve bu yetenekleri geliştirmek için farklı stratejiler sunmayı amaçlar.

Sunum yapma küçük ve büyük kitlelere ve resmi ve gayri resmi durumlarda etkili İngilizce sunum yapmak için gerekli dil ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yetenek öğrenme bölümü farklı sunumlar yaparken işe karışan yetenek ve konular hakkında bilincinizi artırır ve bu yetenekleri geliştirmek için farklı stratejiler sunar.

Müzakerede bulunma dahili olduğunuz bir kuruluş içinde veya iş ortakları ile dışarıdan etkili İngilizce pazarlık için gerekli müzakere becerileri ve dili geliştirmeyi amaçlamaktadır: bir takım ya da bireysel olarak. Müzakerede bulunma teknikleri çeşitli müzakere faaliyetlerinde (kültürel  yönler de dahil olmak üzere) işe karışan yetenek ve konular hakkında bilincinizi artırmayı ve bu yetenekleri geliştirmek için farklı stratejiler sunmayı amaçlar.

Toplantı yapma İş İngilizcesi öğrenenlere etkili ve özgüvenli bir biçimde bir toplantı yapmak için gerekli yetenekler ve dili geliştirmeleri için yardımcı olur.

Sosyalleşme, iş insanlarının karşılaşabileceği bir dizi tipik durumda, çeşitli iletişim araçları kullanarak İngilizceyle etkin biçimde başa çıkmaları için gerekli yetenekleri ve dili geliştirmeyi amaçlar. Çeşitli sosyalleşme faaliyetleriyle ilgili beceri ve sorunlar (kültürel yönler dahil) hakkındaki farkındalığı arttırmak ve bu becerileri geliştirmek için farklı stratejiler tanıtmak amaçlamaktadır.